Como acceder

Todos os docentes e estudantes da Universidade da Coruña son usuarios rexistrados no seu campus virtual. Para poder acceder é preciso iniciar sesión mediante o acceso que pode atopar na parte superior dereita da pantalla de inicio chamado Acceso. O nome de usuario e contrasinal de acceso ao campus virtual correspóndense cos datos do Servizo de Autenticación Única da UDC. O nome de usuario introdúcese sen "@udc.es" e o contrasinal de acceso é a mesma que nos demáis servizos da UDC. Se ten problemas para conectarte ao sistema, pode porse en contacto connosco mediante o Centro de Atención ao Usuario da UDC, tfno. 981 167 000 ext. 2222.

Todos os docentes e estudantes da Universidade da Coruña son usuarios rexistrados no Campus Virtual da UDC. Para poderen acceder é preciso iniciar sesión mediante o acceso que pode atopar na parte superior dereita da pantalla de inicio (onde pon "Acceso"). O nome de usuario e o contrasinal de acceso ao campus virtual correspóndense cos datos do Servizo de Autenticación Única da UDC. O nome de usuario introdúcese sen a extensión "@udc.es" e o contrasinal de acceso é a mesmo que nos demais servizos da UDC.
Se ten problemas para conectarse ao sistema, pode contactar connosco mediante o Centro de Atención ao Usuario da UDC, no teléfono 981 167 000, extensión 2222.

Última modificación: Martes, 30 de Xaneiro de 2018, 14:25